zaterdag 28 december 2013

COLLECTANTEN GESIGNALEERD!

Vandaag hebben collectanten namens het voedselloket Almere geprobeerd om geld op te halen langs de deuren in de Stripheldenbuurt. Hopelijk heeft u geen geld gegeven: VLA collecteert namelijk niet!


UPDATE
Deze collectanten collecteerden namens Stichting 't Bestekje en hadden een vergunning van de gemeente Almere om te collecteren. Bij sommige buurtbewoners hebben de collectanten dit ook gezegd. Bij anderen noemden ze alleen het voedselloket of de voedselbank.
Helaas is bij deze stichting niet duidelijk waar de gegeven bedragen naar toe gaan: op hun website staan geen instanties aan wie gegeven wordt. De website zit vol met taal- en spelfouten en de afbeeldingen die gebruikt worden, zijn allemaal van andere instanties. Hun Facebookpagina bestaat pas sinds 20 november 2013...

Besluit zelf of je wilt doneren of niet!