woensdag 12 februari 2014

BOUWKAVELS

Bouwrijp maken zelfbouwkavels 

De werkzaamheden om de 1e fase zelfbouwkavels Stripheldenbuurt (tussen het groenplantsoen en de nieuwe gracht) bouwrijp te maken, zijn nu bijna afgerond. De gemeente verwacht dat de eerste zelfbouwers hier binnenkort met de bouw van hun woning starten. Om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, rijdt het bouwverkeer via de tijdelijke bouwstraat vanaf de Weg van het Beeldverhaal. De toegang tot de wijk via D. Hoeksemastraat en D. Bosstraat is voorlopig nog afgesloten.

Let op: het (bouw)verkeer moet hierbij wel de huidige voet- en fietspaden langs de busbaan en het Ten Harmsen v.d. Beekpad oversteken.

Als de meeste kavels verkocht en in aanbouw zijn, gaat de gemeente over tot de definitieve terreinafwerking van dit gebied. Naar verwachting duurt dit nog een aantal jaar.

Onderhoud groenstrook

Vanwege benodigd onderhoud en door de stormschade van vorig jaar zijn de Populieren in de plantsoenstrook behoorlijk uitgedund.  Afhankelijk van het weer start de Gemeente binnenkort met opruimen van de schade die de storm heeft aangebracht. Tegelijk wordt de groenstrook verduurzaamt door de aanplant van jonge bomen en struiken. Ook plant de gemeente nog een aantal solitaire bomen in de berm langs de D. Hoeksmastraat en D. Bosstraat en wordt de graszode hersteld en opnieuw ingezaaid.

De gemeente vraagt hierbij uw aandacht; de jonge bomen en struiken zijn nog erg kwetsbaar en de eerste tijd kan er niet op de ingezaaide grasstroken gelopen worden. Na deze periode wordt de rand van de bosstrook weer periodiek onderhouden en het gras van de bermen gemaaid.

Vragen 

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden dan kunt u die stellen via e-mail: info@almere.nl of telefoonnummer 14 036. Vermeld hierbij dat het gaat om bouwrijpmaken P.O. kavels Stripheldenbuurt.