woensdag 26 maart 2014

HERINRICHTING OOSTVAARDERSPLASSEN

Het doel van het project is om een deel van de randzone van de Oostvaardersplassen direct naast de Oostvaardersplassen nieuw en beter biotoop te creƫren ten behoeve van het vergroten van de leefgebieden van een groot scala aan soorten waar de Oostvaarders-plassen en haar omgeving, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen en herstelopgaven Natura 2000 en wezenlijke kenmerken en
waarden van de EHS, van belang voor is.

Daarnaast wordt met de recreatieve herinrichting van een deel van de randzone van de Oostvaardersplassen de grootste recreatieve druk van de Oostvaardersplassen gehaald om er zo voor
te zorgen dat invulling kan worden gegeven aan de genoemde instandhoudingsdoelstellingen en herstelopgaven en wezenlijke kenmerken en waarden van de Oostvaardersplassen en omgeving.

Ten derde wordt met de herinrichting van de randzone van de Oostvaardersplassen draagvlak georganiseerd voor de natuur in en om de Oostvaardersplassen.

Lees meer in de projectbeschrijving Herinrichting van de Oostvaardersplassen.