vrijdag 28 maart 2014

INRICHTINGSVOORSTEL STUDENTEN GEBIED TBS-KLINIEK

De studenten hebben drie voorstellen gemaakt voor de inrichting van het gebied rondom de Oostvaarderskliniek, hieronder leest u de uitwerking hiervan. Helaas blijkt het gebied dat nu is ingetekend als bruine rechthoek, van de gemeente te zijn, met als bestemming bedrijventerrein. Mogelijk wordt dit echter als parkeerterrein ingericht, voor de TBS-kliniek bezoekers en bezoekers van het Kotterbos.

Eerste voorstel: Recreatie
Recreatie
Op de kaart ziet u rechts een grasveld (driehoek). Daar staan nu een aantal picknicktafels en prullenbakken op ingetekend en verder niks. Uit de buurtanalyse kwam naar voren dat er vraag is naar open recreatieplekken. Wij hadden het idee dat jullie met idee├źn komen om dit veld in te richten en dat dan ook zelf onderhouden en dat Staatsbosbeheer daar verder geen werk aan heeft. Zij kunnen misschien wel materiaal leveren en de gemeente wil ook ondersteunen, dus er is wel enige hulp verkrijgbaar. Het veld kunnen jullie bijvoorbeeld gebruiken om buurtfeesten te houden, bbq, kampvuurtjes, maar ook een vijvertje voor de kinderen of een trainingsplek voor de honden. Het is helemaal aan jullie (wat ons betreft en leuk lijkt) hoe jullie dit veld gebruiken.
In het midden komt een waterloop die jullie misschien ook kunnen beheren door het open te houden en ongewenste vegetatie en blad te verwijderen. Daarnaast moeten de paden onderhouden worden. Denk daarbij aan het kort houden van de vegetatie langs het pad en het snoeien van ruige vegetatie of struiken naast het pad.


Tweede voorstel: Natuur

Natuur

Ook hier wordt eigen beheer gevraagd. Hierbij kun je denken aan snoeiwerkzaamheden verrichten in de struiklaag. Het is de bedoeling dat langs het fietspad en het stuk naast de Stripheldenweg een opbouw in de vegetatie komt voor zover dat mogelijk is. Dus eerst een grasstrook, dan een struiklaag die overgaat in bomen. Wanneer er hier animo voor is kunnen jullie zorgen dat deze opbouw in stand blijft.
Ook hier kunnen de wandelpaden onderhouden worden door jullie, net zoals bij het vorige plan.

Derde voorstel:  Productie

ProductieHet gebied wordt ingericht als productiebos. De bomen worden geplant in rijtjes. Er wordt ingezet op een zo hoog mogelijke opbrengst van het gebied.
Hoe denkt u over eigen beheer van dit gebied door Stripheldenbuurtbewoners? Er zijn in Almere meer natuurplekken die bijgehouden worden door bewoners zelf. Zou  u daaraan mee willen werken, uw mouwen willen opstropen en zorgen dat het gebied er goed uit blijft zien?

Dit project is een opdracht van studenten, op verzoek van de boswachters van Staatsbosbeheer. Het is uiteindelijk aan Staatsbosbeheer wat zij met de uitwerking van de studenten doet.