vrijdag 3 oktober 2014

BOSSPEELPLAATS

Vorig jaar hebben twee studenten (Agrarische Hogeschool Vilentum) onderzoek gedaan in de Stripheldenbuurt over jullie wensen t.a.v. de inrichting van de strook achter de Oostvaarderkliniek en de Mickey Mousestraat.

Nu is één van hen terug, nog steeds als student, maar nu met de opdracht van Staatsbosbeheer om de opdracht verder uit te voeren, wat hij graag in samenwerking doet met de Stripheldenbuurt om zoveel mogelijk de wensen die eerder zijn aangegeven door te voeren.
Het gaat om het onderstaande stukje gebied.Er is een klein budget beschikbaar voor de uitvoering van dit project. Het kan dus zo zijn dat aspecten die nu in een vraag staan misschien niet gerealiseerd kunnen worden vanwege de kosten. Mede hierom zijn de speelobjecten ook geen grote constructies en wordt er voor ontwerpen gekozen die goedkoop in onderdelen zijn en makkelijk zelf te maken.

De speelobjecten zijn hier te bekijken. Kies (met uw kind) de drie leukste speelobjecten uit, onthoud de nummers en vul deze in op het vragenformulier.
De impressiebeelden van de speelobjecten staan in een andere omgeving en zullen uiteindelijk
misschien net iets anders in elkaar zitten, houdt hier rekening mee!! Niet alles zal in het plan
verwerkt kunnen worden.

Zou u de vragenlijst zo spoedig mogelijk willen invullen? De werkzaamheden gaan misschien op korte termijn al beginnen.