woensdag 31 december 2014

OUD- EN NIEUWJAAR

3 INBRAKEN IN DE STRIPHELDENBUURT

Afgelopen drie dagen is er drie keer ingebroken in de Stripheldenbuurt. We vragen uw uiterste alertheid. Kijk 's avonds wat vaker naar buiten als u thuis bent. Bent u niet thuis? Volg dan de onderstaande tips op. Laat de inbreker geen Nieuwjaar vieren in uw huis!

Voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsnacht geven we u graag de volgende tips mee.

Bent u  's avonds weg van huis?
 • laat in en om het huis lampen branden
 • zet glazen op tafel, laat het er gezellig uitzien
 • zet de t.v. of de radio aan
 • leg waardevolle spullen, zoals tablets en smartphones uit het zicht
 • doe alle ramen en deuren op slot 
 • vraag uw buren om uw huis extra in de gaten te houden

Bent u 's avond thuis?
 • Kijk een paar keer extra naar buiten tussen 17.00 en 21.00 uur. Onderzoek heeft uitgewezen dat inbrekers dan vaker hun slag slaan dan normaal.
  Het is dan stiller dan normaal op straat, bewoners zitten aan het Kerstdiner en inbrekers worden minder snel gezien.
 • Let op verdacht gedrag:
  - staat er iemand op de uitkijk?
  - kijkt er iemand in auto's of huizen?
  - loopt er iemand heen en weer en kijkt hij steeds om zich heen?
  - rijdt een auto langzaam door de straat, en kijken de inzittenden naar de huizen?
 • doe de deur achter u dicht als u de buren een goed nieuwjaar gaat wensen


Natuurlijk let de politie vandaag ook op vreemde en verdachte situaties in onze wijk. Maar daarbij kan de politie onze ogen en oren goed gebruiken. Hoort of ziet u iets ongewoons?
Aarzel niet en bel direct 112. De politie kan dan wellicht een inbraak voorkomen en een inbreker op heterdaad aanhouden.

Geef inbrekers geen kans, ook niet tijdens de feestdagen!

vrijdag 26 december 2014

INZAMELING KERSTBOMEN

Op zaterdag 10 januari 2015 is de jaarlijkse kerstboominzameling. Dan zamelt de gemeente kerstbomen in op 45 verschillende locaties in de stad, bijvoorbeeld bij scholen, supermarkten en winkelcentra. Voor elke ingeleverde boom krijgt u 50 eurocent. In het ophaalschema is te zien hoe laat u uw kerstboom waar kunt inleveren.


Recyclingperrons
U kunt uw boom ook altijd naar het inzamelingsperron brengen. Vanaf donderdag 8 januari tot en met woensdag 14 januari 2015 krijgt u ook daar 50 eurocent voor iedere ingeleverde boom.

WHATSAPPGROEP IN HET NIEUWS

Afgelopen week is onze wijkagent geïnterviewd door Dichtbij, over de WhatsAppgroepen in zijn wijken, de Sieradenbuurt en de Stripheldenbuurt.

Wat hij ervan vindt? Lees het zelf in het artikel van Dichtbij!

Wilt u zelf ook een WhatsAppgroep opzetten voor uw hele buurt? Onze ervaringen heb ik gebundeld in een website:www.deboevendebuurtuit.nl.
U vind er niet alleen alle documenten die u nodig heeft om digitaal deelnemers te verzamelen, maar ook diverse tips en een stappenplan die u kunnen helpen om een buurt-WhatsAppgroep op te zetten!

woensdag 24 december 2014

KERSTWENS


KERST IN DE STRIPHELDENBUURT

Voor de Kerstdagen geven we u graag de volgende tips mee:

Met name op Eerste en Tweede Kerstdag zijn inbrekers actief. Bewoners zijn langere tijd van huis, vooral tijdens de avonduren.

Bent u  's avonds weg van huis?
 • laat in en om het huis lampen branden
 • zet glazen op tafel, laat het er gezellig uitzien
 • zet de t.v. of de radio aan
 • leg waardevolle spullen, zoals tablets en smartphones uit het zich
 • doe alle ramen en deuren op slot 
 • vraag uw buren om uw huis extra in de gaten te houden
Bent u 's avond thuis?
 • Kijk een paar keer extra naar buiten tussen 17.00 en 21.00 uur. Onderzoek heeft uitgewezen dat inbrekers dan vaker hun slag slaan dan normaal.
  Het is dan stiller dan normaal op straat, bewoners zitten aan het Kerstdiner en inbrekers worden minder snel gezien.
 • Let op verdacht gedrag:
  - staat er iemand op de uitkijk?
  - kijkt er iemand in auto's of huizen?
  - loopt er iemand heen en weer en kijkt hij steeds om zich heen?
  - rijdt een auto langzaam door de straat, en kijken de inzittenden naar de huizen?
Natuurlijk let de politie tijdens de kerstdagen op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daarbij kan de politie uw ogen en oren goed gebruiken. Hoort of ziet u iets ongewoons?
Aarzel niet en bel direct 112. De politie kan dan wellicht een inbraak voorkomen en een inbreker op heterdaad aanhouden.

Geef inbrekers geen kans, ook niet tijdens de feestdagen!


zaterdag 20 december 2014

WIJKTEAM ALMERE BUITEN OOST


Vanaf 1 januari wordt de gemeente Almere verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners. Het betreft ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. Deze overheveling van taken van Rijksoverheid naar gemeenten gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de gemeentelijke budgetten. Almere ziet het als een kans om het anders en beter te gaan doen.

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Buiten Oost (Oostvaardersbuurt, Eilandenbuurt, Stripheldenbuurt en Sieradenbuurt) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk dus u kunt ze tegen komen op straat of bij wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur. Op 9:30 - 11.00 uur in Gezondheidscentrum De Compagnie, Balistraat 1.

Het wijkteam Almere Buiten Oost bestaat uit
Elien Tuijn - de Heij (opbouwwerker, De Schoor),
Faroek Tangali (participatie adviseur, gemeente Almere),
Rita Hartmans (cliëntondersteuning, MEEijsseloevers),
Rabia Ben Mesaoud (maatschappelijk werker, Zorggroep Almere),
Bea Westdijk (vrijwilligersconsulent, VMCA),
Hans Everhard (opbouwwerker, De Schoor),
Sevgi Karakoyun, (maatschappelijk werker, Zorggroep Almere)Wat kan ik verwachten van het wijkteam?
Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

 • Hoe vind ik ondersteuning bij de zorg voor mijn kinderen? 
 • Hoe los ik de ruzie met de buren op? 
 • Wie kan mij helpen met geld- kwesties of schulden? 
 • Wat is er te doen voor mij en/of mijn kinderen in de wijk? 
 • Kan ik helpen of iets doen voor iemand anders? 
 • Hoe verbeter ik de moeizame relatie met mijn partner? 
 • Hoe kom ik in contact met anderen hier? 
 • Ik maak mij zorgen over mijn werkloosheid, wie kan mij helpen? 
 • Volgens mij heeft een medebuurtbewoner hulp nodig, wat kan ik doen?
   
Het wijkteam zoekt naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.
Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van mensen verder te helpen.

maandag 8 december 2014

KONINGSDAG 2015 BIJ BUURTCENTRUM DE CARTOON?

Vind jij het leuk om Koningsdag 2015 dicht bij huis te vieren? Gezellig met buurtgenoten en vrienden? Heb jij leuke ideeën en vind je het leuk om iets te organiseren voor de buurt?

Meld je dan aan als vrijwilliger voor de organisatie van Koningsdag 2015.

Koningsdag valt het komende jaar op een maandag, op 27 april.

UW KLACHTEN OVER SLUITING ZEPHYR

Naar aanleiding van de sluiting van Gezondheidscentrum Zephyr waren er op deze website veel klachten verzameld van bewoners. Twee van de leden van het Stripheldenbuurtcomité hebben eind oktober gesproken met een afvaardiging van Zorggroep Almere om deze klachten te bespreken.
In de open brief hieronder, probeert de Zorggroep een aantal knelpunten weg te nemen.

Bericht van Zorggroep Almere betreffende gezondheidscentrum Zephyr

Eind september is gezondheidscentrum Zephyr samengevoegd met gezondheidscentrum Prisma en gezondheidscentrum De Compagnie.

Vragen die leven in de wijk:
Waarom was de samenvoeging  van gezondheidscentrum Zephyr noodzakelijk?
De afgelopen jaren was het voor ons moeilijk om  de continuïteit van zorg te waarborgen in een kleine setting, zoals in gezondheidscentrum Zephyr. De kwetsbaarheid van het kleine team huisartsen en assistentes was erg  groot. Dit heeft u bijvoorbeeld gemerkt aan het feit dat er naast de twee vaste huisartsen, vaak een waarnemend huisarts in het centrum spreekuur had, zodat we iedereen tijdig een consult konden aanbieden.

Daarnaast, dit zal u niet zijn ontgaan, staat de zorg onder druk en is er steeds minder geld beschikbaar, waar de professionals hetzelfde  of zelfs meer voor  moeten doen.  Als organisatie vragen wij ons steeds af hoe we de patiënt zo optimaal mogelijk kunnen bedienen ondanks  een teruglopende financiering vanuit de overheid.  Vierkante meters in de vorm van gebouwen kosten gewoon erg veel geld. Aangezien we als organisatie er alles aan doen om toch vooral goede zorg te kunnen blijven leveren, betekent dit wel dat een kleinschalig gezondheidscentrum in elke wijk, niet meer te realiseren is. Hoe spijtig wij dat ook vinden.

Waarom kan ik niet kiezen bij welk gezondheidscentrum ik word ingeschreven?
Wij hadden best alle patiënten over willen schrijven naar De Compagnie. Echter de fysiek beschikbare ruimte in dit centrum is hiervoor niet toereikend. In gezondheidscentrum Prisma is wel voldoende ruimte beschikbaar.

Bij welke huisarts in welk centrum ben ik nu ingeschreven?
U bent als klant overgeschreven naar gezondheidscentrum Prisma of De Compagnie.
Voor sommigen van u is  het mogelijk niet helemaal duidelijk bij wie u ingeschreven staat, omdat u in Zephyr  verschillende huisartsen heeft  gehad. Is  het voor u onduidelijk in welk centrum en bij welke huisarts u bent ingeschreven, dan kunt u dit navragen bij de receptie van een van de  gezondheidscentra. Zie hieronder de contactgegevens

Wat bieden wij u?
Wij begrijpen dat de verandering  voor u consequenties heeft. Wij hopen echter dat u ook  de voordelen wilt zien die de samenvoeging gaat brengen. Bij uitval door bijvoorbeeld ziekte van een medewerker kan in de meeste gevallen uw afspraak doorgaan, doordat een collega waarneemt.

In beide centra treft u volwaardige dienstverlening aan met onder andere:
Huisartsen
Doktersassistentes
Praktijkondersteuners
Fysiotherapie
Apotheek
Praktijkondersteuners GGZ
Maatschappelijk werk
Consultatiebureau (De Compagnie)

In gezondheidscentrum Prisma bieden wij op woensdagavond ook spreekuur aan. Hiervoor maakt u, net als voor overdag, een afspraak via MGN, de e-healthmodule van Zorggroep Almere of belt u uw gezondheidscentrum. Ook  huisartsen uit andere centra in Buiten zoals De Compagnie en de Binder nemen deel aan dit spreekuur in Prisma.

Handige tips

 • Voor het maken van een afspraak bij de huisarts belt u voor gezondheidscentrum Prisma rechtstreeks met de doktersassistentes op telefoonnummer: 036 - 54 54 581.
 • Voor het maken van een afspraak bij de huisarts belt u voor gezondheidscentrum De Compagnie rechtstreeks met de doktersassistente op telefoonnummer: 036 - 54 54 301.
 • Natuurlijk kunt u ook digitaal via MGN  terecht voor een afspraak, uitslagen of een e – consult. Voor vragen of hulp kunt uw zich wenden tot onze receptiemedewerkers.
 • Bent u patiënt in Prisma en ligt uw medicatie steeds klaar voor u in de apotheek van De Compagnie? Vraag de apotheekassistente dit aan te passen voor u en uw eventuele gezinsleden. De volgende keer ligt het klaar in de apotheek van Prisma.
 • Controleer bij de receptie of alle gegevens van u en uw eventuele gezinsleden nog correct zijn. Is dit niet het geval dan kunnen zij dit direct voor u aanpassen in het systeem. Op deze manier kunnen wij u altijd bereiken mocht dat nodig zijn.
 • Bent u, om wat voor reden dan ook, niet in staat om naar het gezondheidscentrum te komen, dan is een thuisvisite van de huisarts mogelijk. Dit kunt u aanvragen via de doktersassistentes in uw gezondheidscentrum.
 • Op onze internetsite www.zorggroep-almere.nl heeft u een goed overzicht van de diensten die wij vanuit de centra Prisma en De Compagnie aanbieden.


Contactgegevens
Gezondheidscentrum Prisma
Soerabajastraat 1
1335 GT Almere
Telefoon:
Algemeen: 036 - 54 54 580
Voor al uw vragen aan de doktersassistente: 036 - 54 54 581
Spoedlijn: 036 – 54 54 586
E-mail: gc.prisma@zorggroep-almere.nl

Gezondheidscentrum De Compagnie
Balistraat 1
1335 JN Almere
Telefoon:
Algemeen: 036 – 54 54 300
Voor afspraken en al uw vragen aan de doktersassistente: 036 – 54 54 301
Spoedlijn: 036 – 54 54 303
E-mail: gc.compagnie@zorggroep-almere.nlvrijdag 5 december 2014

BESTRIJDING RATTEN LAGE VAART

Bij iemand die heeft gevist in de Lage Vaart, is de ziekte van Weil geconstateerd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de urine van de bruine rat. In en rondom de Lage Vaart zijn sporen gevonden van de bruine rat. Daarom gaat de Gemeente Almere de bruine rat daar bestrijden.

We bestrijden de rat in het gebied langs de Trekweg, tegenover de Stripheldenbuurt, tot 500 meter voorbij de brug van de Buitenring. Deze week plaatsen we bakken op vier locaties langs de waterkant van de Lage Vaart, aan de kant van de Trekweg.  In de bakken zitten klemmen en rattengif. De bakken plaatsen we in de grond; daardoor kunnen mensen en dieren als honden en katten er niet bij.


Wat kunt u zelf doen? 
Afval en etensresten trekken ratten aan.
 • Voer geen vogels langs langs de Lage Vaart. 
 • Laat  geen visvoer en afval achter langs de Lage Vaart
 • Als u in contact bent gekomen met water of natte aarde binnen het bestrijdingsgebied, was dan goed uw handen. 
 • Is uw hond niet gevaccineerd tegen de ziekte van Weil, laat uw hond dan niet in de Lage Vaart zwemmen.