maandag 8 december 2014

UW KLACHTEN OVER SLUITING ZEPHYR

Naar aanleiding van de sluiting van Gezondheidscentrum Zephyr waren er op deze website veel klachten verzameld van bewoners. Twee van de leden van het Stripheldenbuurtcomité hebben eind oktober gesproken met een afvaardiging van Zorggroep Almere om deze klachten te bespreken.
In de open brief hieronder, probeert de Zorggroep een aantal knelpunten weg te nemen.

Bericht van Zorggroep Almere betreffende gezondheidscentrum Zephyr

Eind september is gezondheidscentrum Zephyr samengevoegd met gezondheidscentrum Prisma en gezondheidscentrum De Compagnie.

Vragen die leven in de wijk:
Waarom was de samenvoeging  van gezondheidscentrum Zephyr noodzakelijk?
De afgelopen jaren was het voor ons moeilijk om  de continuïteit van zorg te waarborgen in een kleine setting, zoals in gezondheidscentrum Zephyr. De kwetsbaarheid van het kleine team huisartsen en assistentes was erg  groot. Dit heeft u bijvoorbeeld gemerkt aan het feit dat er naast de twee vaste huisartsen, vaak een waarnemend huisarts in het centrum spreekuur had, zodat we iedereen tijdig een consult konden aanbieden.

Daarnaast, dit zal u niet zijn ontgaan, staat de zorg onder druk en is er steeds minder geld beschikbaar, waar de professionals hetzelfde  of zelfs meer voor  moeten doen.  Als organisatie vragen wij ons steeds af hoe we de patiënt zo optimaal mogelijk kunnen bedienen ondanks  een teruglopende financiering vanuit de overheid.  Vierkante meters in de vorm van gebouwen kosten gewoon erg veel geld. Aangezien we als organisatie er alles aan doen om toch vooral goede zorg te kunnen blijven leveren, betekent dit wel dat een kleinschalig gezondheidscentrum in elke wijk, niet meer te realiseren is. Hoe spijtig wij dat ook vinden.

Waarom kan ik niet kiezen bij welk gezondheidscentrum ik word ingeschreven?
Wij hadden best alle patiënten over willen schrijven naar De Compagnie. Echter de fysiek beschikbare ruimte in dit centrum is hiervoor niet toereikend. In gezondheidscentrum Prisma is wel voldoende ruimte beschikbaar.

Bij welke huisarts in welk centrum ben ik nu ingeschreven?
U bent als klant overgeschreven naar gezondheidscentrum Prisma of De Compagnie.
Voor sommigen van u is  het mogelijk niet helemaal duidelijk bij wie u ingeschreven staat, omdat u in Zephyr  verschillende huisartsen heeft  gehad. Is  het voor u onduidelijk in welk centrum en bij welke huisarts u bent ingeschreven, dan kunt u dit navragen bij de receptie van een van de  gezondheidscentra. Zie hieronder de contactgegevens

Wat bieden wij u?
Wij begrijpen dat de verandering  voor u consequenties heeft. Wij hopen echter dat u ook  de voordelen wilt zien die de samenvoeging gaat brengen. Bij uitval door bijvoorbeeld ziekte van een medewerker kan in de meeste gevallen uw afspraak doorgaan, doordat een collega waarneemt.

In beide centra treft u volwaardige dienstverlening aan met onder andere:
Huisartsen
Doktersassistentes
Praktijkondersteuners
Fysiotherapie
Apotheek
Praktijkondersteuners GGZ
Maatschappelijk werk
Consultatiebureau (De Compagnie)

In gezondheidscentrum Prisma bieden wij op woensdagavond ook spreekuur aan. Hiervoor maakt u, net als voor overdag, een afspraak via MGN, de e-healthmodule van Zorggroep Almere of belt u uw gezondheidscentrum. Ook  huisartsen uit andere centra in Buiten zoals De Compagnie en de Binder nemen deel aan dit spreekuur in Prisma.

Handige tips

  • Voor het maken van een afspraak bij de huisarts belt u voor gezondheidscentrum Prisma rechtstreeks met de doktersassistentes op telefoonnummer: 036 - 54 54 581.
  • Voor het maken van een afspraak bij de huisarts belt u voor gezondheidscentrum De Compagnie rechtstreeks met de doktersassistente op telefoonnummer: 036 - 54 54 301.
  • Natuurlijk kunt u ook digitaal via MGN  terecht voor een afspraak, uitslagen of een e – consult. Voor vragen of hulp kunt uw zich wenden tot onze receptiemedewerkers.
  • Bent u patiënt in Prisma en ligt uw medicatie steeds klaar voor u in de apotheek van De Compagnie? Vraag de apotheekassistente dit aan te passen voor u en uw eventuele gezinsleden. De volgende keer ligt het klaar in de apotheek van Prisma.
  • Controleer bij de receptie of alle gegevens van u en uw eventuele gezinsleden nog correct zijn. Is dit niet het geval dan kunnen zij dit direct voor u aanpassen in het systeem. Op deze manier kunnen wij u altijd bereiken mocht dat nodig zijn.
  • Bent u, om wat voor reden dan ook, niet in staat om naar het gezondheidscentrum te komen, dan is een thuisvisite van de huisarts mogelijk. Dit kunt u aanvragen via de doktersassistentes in uw gezondheidscentrum.
  • Op onze internetsite www.zorggroep-almere.nl heeft u een goed overzicht van de diensten die wij vanuit de centra Prisma en De Compagnie aanbieden.


Contactgegevens
Gezondheidscentrum Prisma
Soerabajastraat 1
1335 GT Almere
Telefoon:
Algemeen: 036 - 54 54 580
Voor al uw vragen aan de doktersassistente: 036 - 54 54 581
Spoedlijn: 036 – 54 54 586
E-mail: gc.prisma@zorggroep-almere.nl

Gezondheidscentrum De Compagnie
Balistraat 1
1335 JN Almere
Telefoon:
Algemeen: 036 – 54 54 300
Voor afspraken en al uw vragen aan de doktersassistente: 036 – 54 54 301
Spoedlijn: 036 – 54 54 303
E-mail: gc.compagnie@zorggroep-almere.nl