vrijdag 27 februari 2015

EXTRA INGANG TBS-KLINIEK VOOR PIETER BAANCENTRUM

Eind vorige week viel er bij een zeer klein aantal bewoners in de Stripheldenbuurt een brief op de mat. Hierin werd aangekondigd dat het Pieter Baancentrum eind 2016 verhuist naar een (deels) nieuw te bouwen pand op het terrein van de Oostvaarderskliniek.

Omdat, volgens de brief, vermenging van bezoekers, patiënten en verdachten niet wenselijk is, is er een gescheiden verkeersstructuur noodzakelijk, met een aparte ontsluiting van het Pieter Baancentrum voor verdachten en hun bezoek.
De ontsluiting voor de busjes -met verdachte(n)- (lees roldeur in de muur) zal aan de zijkant van de kliniek gemaakt worden, aan de kant van de Katrien Duckstraat. Daarnaast zal er, ook aan die kant, een entree gemaakt worden voor de bezoekers. Om de entree en de roldeur te bereiken, wordt een pad gemaakt naar de roldeur en entree. Dit pad loopt langs het speelveld dat langs Duckstad ligt. De afhandeling van de verdachten vindt binnen de muur plaats.
Parkeren zal op de bestaande parkeerplaats gebeuren, voor de kliniek. Daarnaast worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de linkerzijde van de Oostvaarderskliniek.

Een aantal bewoners heeft aangegeven hier om een aantal redenen niet blij mee te zijn. Het Stripheldenbuurtcomité wil daarom graag de mening van alle bewoners van de Stripheldenbuurt over deze andere aanwending van de kliniek weten, maar ook over het aanleggen van de weg, de roldeur en de nieuwe entree.


Ook zijn er nog een aantal onduidelijkheden:

 • Mogen de verdachten, al dan niet begeleid, naar buiten?
 • Gaan de medewerkers ook via de nieuwe ingangen naar binnen en naar buiten? En dan drie keer, om de acht uur?
 • Hoe wordt deze weg verlicht?
 • Hoe vaak is er bezoekuur voor de verdachten?
 • Hoeveel verdachten zijn er maximaal aanwezig?
 • Is de parkeerplaats bedacht óp het terrein of op het vierkante terrein naast de Oostvaarderskliniek (de Stripmaker)?
 • Toen de kliniek startte, was er sprake van bewoning door TBS'ers. Later kwamen, wegens een "tekort" aan TBS'ers een groep drank- en drugsverslaafden. Nu is er opnieuw sprake van "een andere aanwending": onderzoek bij verdachten. Past dit binnen de vergunning die aan de kliniek verleend is?
 • Waarom heeft slechts een klein aantal bewoners de brief gekregen en niet de hele Stripheldenbuurt?
 • Waarom heeft de omwonendencommissie de mening van de buurt niet gevraagd, vóórdat hierover gepraat en besloten werd? 

Lees de brief die verstuurd is aan een aantal bewoners. Er zijn twee informatie-avonden gepland door de Oostvaarderskliniek in de Cartoon. Informatie hierover staat in de brief.

Wilt u hieronder uw mening geven?


RONDLEIDING MOSKEE BINTANGWEG

Het tv-programma Hallo Nederland van Omroep MAX gaat een rondleiding voor nieuwsgierige omwonenden organiseren in de moskee aan de Bintangweg in Almere. De rondleiding wordt gefilmd en het team volgt wat de omwonenden vinden van de moskee. Een bestuurder van de moskee zal tekst en uitleg zal geven aan omwonenden en iedereen kan (kritische) vragen stellen.

"De moskee staat inmiddels al een tijdje in de wijk en we kunnen ons voorstellen dat bewoners nieuwsgierig zijn. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat mensen niet zomaar binnen lopen om een kijkje te nemen. Of mensen ‘voor’ of ‘tegen’ de komst van de moskee waren is niet van belang. Maar het is natuurlijk wel prettig als mensen oprechte interesse hebben en open staan voor een gesprek."

Heeft u vragen of wilt u meedoen? Reacties kunnen naar hallonederland@omroepmax.nl

dinsdag 24 februari 2015

BLIKKEN EN (MELK)PAKKEN

Blikken en drinkpakken (melkpakken, lege vruchtensappakken etc) mogen vanaf vandaag in de plasticbak.
De Gemeente Almere gaat ook blik en drankenkartons gescheiden inzamelen. De materialen worden vervolgens bij de verwerker gescheiden van het plastic. Het karton, aluminium en plastic waar de drankenkartons van zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Dat geldt ook voor blik.

Zo wordt er minder afval verbrand en meer grondstoffen hergebruikt. Dat is goedkoper, want aparte grondstoffen leveren geld op en restafval verbranden kost geld. En natuurlijk is het beter voor het milieu. Het gescheiden inzamelen van blik en drankenkartons, is een nieuwe stap naar ‘Almere, stad zonder afval’.

Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Dat is haalbaar, als Almeerders het afval goed scheiden. Op dit moment bestaat het Almeerse restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval.

maandag 23 februari 2015

DE BOSSPEELPLAATS

Het plantsoen is vorige week binnen gekomen. Ik vind het leuk als we gezamenlijk een deel zouden aanplanten zodat jullie ook mee kunnen werken aan het tot stand komen van de speelplek.
Voor de kinderen komt er een open struikgewas waarin ze kunnen spelen. Het lijkt me leuk als we dat samen aan planten, ook samen met de kinderen.

Verder worden er op een aantal plekken extra struiken aangeplant om de natuurlijkheid en het wandelplezier te vergroten. Hiervan kunnen we ook op een aantal plekken struiken aanplanten.
Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk omdat we eerst proberen alle speelobjecten te plaatsen. Dit zal in ieder geval nog een aantal weken duren.

Vanwege de colleges die ik volg heb ik doordeweeks niet veel tijd om te gaan planten, maar daar is wellicht wat voor te regelen. Als u aangeeft wat u leuk vindt om te doen en op wat voor een dag zullen we zien hoeveel we kunnen doen.

Jaap Gunnink
Stagiair Staatsbosbeheer

maandag 16 februari 2015

WAAR PLAATS IK MIJN CO-MELDER?

Via de mail en Facebook krijgen wij, Brandweer Nederland, heel wat vragen over de plek waar je een CO-melder moet ophangen. Bij fabrikanten kan de instructie nog wel eens verschillen, helaas. Hier wordt aan gewerkt, maar dat heeft wel tijd nodig. Het plaatsingsadvies dat wij hanteren is recentelijk door CO-experts bij de Brandweer, fabrikanten en Brandwondenstichting tot stand gekomen.

Koolmonoxide vormt zich bij onvolledige verbranding in het gastoestel en vermengt zich met de overige verbrandingsgassen. De dichtheid van de verbrandingsgassen is lager dan de dichtheid van lucht. De verbrandingsgassen zullen dus samen met koolmonoxide de neiging hebben om te stijgen. Bij onvoldoende ventilatie wordt de ruimte vanaf het plafond naar beneden gevuld.

Daarom is het advies om de CO-melder hoog te hangen.

Plaats de koolmonoxidemelder in de (leef)ruimte waarin een (open)verbrandingstoestel staat. Bijvoorbeeld de kamer waar een gaskachel staat, een keuken met een geiser of een zolder waar de cv opstelling staat. Plaats de koolmonoxidemelder conform de bij het apparaat meegeleverde installatie instructie. Neem daarbij notie van het volgende advies:


 • Bevestiging aan de muur
  Indien je de koolmonoxidemelder aan de muur plaatst, bevestig deze dan hoog aan de muur op een horizontale afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxidemelder geplaatst wordt op minimaal 15 centimeter gerekend vanaf het plafond en minimaal 1,5 meter vanaf de grond. Zorg er ook voor dat de melder altijd hoger is geplaatst dan de deurpost of het raamkozijn en niet in de tocht hangt.


 • Bevestiging aan het plafond
  Indien je de koolmonoxidemelder aan het plafond plaatst, doe dit dan op een afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxidemelder tenminste 30 centimeter vanaf de muur geplaatst wordt.

En als laatste zorg ervoor dat je het alarm van de CO-melder altijd en overal in huis hoort, ook vanuit je slaapkamer. Test dit. Koolmonoxide wordt niet voor niets de stille sluipmoordenaar genoemd.