dinsdag 24 februari 2015

BLIKKEN EN (MELK)PAKKEN

Blikken en drinkpakken (melkpakken, lege vruchtensappakken etc) mogen vanaf vandaag in de plasticbak.
De Gemeente Almere gaat ook blik en drankenkartons gescheiden inzamelen. De materialen worden vervolgens bij de verwerker gescheiden van het plastic. Het karton, aluminium en plastic waar de drankenkartons van zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Dat geldt ook voor blik.

Zo wordt er minder afval verbrand en meer grondstoffen hergebruikt. Dat is goedkoper, want aparte grondstoffen leveren geld op en restafval verbranden kost geld. En natuurlijk is het beter voor het milieu. Het gescheiden inzamelen van blik en drankenkartons, is een nieuwe stap naar ‘Almere, stad zonder afval’.

Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Dat is haalbaar, als Almeerders het afval goed scheiden. Op dit moment bestaat het Almeerse restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval.