zondag 4 oktober 2015

BERICHT VAN OMWONENDENCOMMISSIE

Stand van zaken komst Pieter Baan CentrumMet dit bericht willen we u nader informeren over de stand van zaken ten aanzien van de benodigde extra entree ten behoeve van het toekomstige Pieter Baan Centrum (PBC) op het terrein van FPC de Oostvaarderskliniek (OVK).

Voor de zomer hebben beide organisaties de eerste ideeën die hierover bestonden samen met de gemeente Almere gepresenteerd aan de buurt. Buurtbewoners hebben veel zorgen geuit over de positionering van deze entree. Daarop heeft de gemeente Almere ons verzocht om een nader onderzoek uit te voeren naar mogelijke alternatieven.

Dit onderzoek is thans gaande en wordt uitgevoerd door de OVK en het PBC in nauwe afstemming met het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Rijksvastgoedbedrijf.
Binnenkort verwachten wij in overleg te treden met de gemeente Almere om hen te informeren over het onderzoek naar deze alternatieven. Met de gemeente Almere zullen wij bespreken op welke wijze hierover overleg zal plaatsvinden met de buurt.

Gevolg van het onderzoek is dat de verhuizing van het PBC naar Almere later zal worden gerealiseerd. De verwachting is nu dat het PBC in de loop van 2017 kan verhuizen naar het terrein van de OVK in Almere.