zaterdag 23 april 2016

BUURTPREVENTIETEAM

De wijkagent is aan het inventariseren of er belangstelling is bij de bewoners van de Stripheldenbuurt om een buurtpreventieteam op te richten. Dit in verband met de recente auto-inbraken.

Wat is een buurtpreventieteam?
Een buurtpreventieteam is een groep vrijwilligers die samen met de politie en gemeente ervoor zorgt dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden aangepakt in de wijk. Dit kan door extra op te letten, en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont.
Het buurtpreventieteam is alert op ongewone activiteiten en geeft dit door aan gemeente en/of politie. Dit zijn meldingen over bijvoorbeeld:

  • kapotte verlichting
  • losliggende stoeptegels, gaten in de weg 
  • gevaarlijke begroeiing
  • overlast-, en verdachte situaties
Heeft u mogelijk belangstelling om mee te doen? Vul dan dit onderstaande formulier in.
De wijkagent of de veiligheidsmanager van Alere Buiten zal dan contact met u opnemen.

Buurtpreventieteams worden altijd opgezet vanuit het eigen initiatief van de buurtbewoners.