maandag 25 april 2016

VERGUNNINGEN BOUW PIETER BAANCENTRUM (CORRECTIE)

Bericht namens de Oostvaarderskliniek en hte Pieter Baan Centrum

Tijdens de inloopavond in januari jl. hebben wij toegezegd u op de hoogte te houden van verdere vorderingen en ontwikkelingen rondom de bouw van het Pieter Baan Centrum.

Na deze bijeenkomst zijn de plannen verder uitgewerkt en op basis van de huidige planning worden in de komende periode twee omgevingsvergunningen aangevraagd:

  • Half mei voor de bouw van het kantoorgebouw van het Pieter Baan Centrum, binnen de muren op het terrein van de Oostvaarderskliniek;
  • Begin juni voor de entree van het Pieter Baan Centrum, aan de voorkant van het OVK-complex in de huidige fietsenstalling.

Voor verdere details en informatie over de voortgang van deze aanvragen verwijzen wij u graag door naar de website van de gemeente Almere over publicaties over aanvragen met betrekking tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:http://gemeenteblad.almere.nl/publicaties/.