zaterdag 19 november 2016

WERKGROEP DRUK MET ONTWIKKELING STRIPHELDENPARK

Beste Buurtgenoten,

Een aantal bewoners uit de Stripheldenbuurt heeft het initiatief genomen om de groenstrook naast de Oostvaarderskliniek te transformeren naar een parkachtig geheel : het Stripheldenpark.
Na overleg met de gemeente Almere-buiten mag de werkgroep Stripheldenpark het plan verder uitwerken.

Het streven van de werkgroep is een parkachtige sfeer te creëren voor bewoners, (school-)kinderen en wandelaars door een aantal aanpassingen en aanvullende beplanting op en rond de terpen. De nieuwe aanplant zal de grijze muur van de OVK minder zichtbaar maken.

Om dit plan te realiseren heeft de werkgroep SHP subsidie toegezegd gekregen van de gemeente Almere en het Streekfonds Flevoland. Indien dit bedrag ontoereikend blijkt voor een speeltoestel of een striphelden-houtsculptuur, zal een crowdfunding actie worden gestart.

De werkgroep SHP bestaat uit de volgende personen: Dhr. Tjitte Tigchelaar, dhr. René Spijker, mevr. Helga Metselaar, Mevr. Simone Rietveld, mevr. Corrie Kraal en dhr. Willem Kraal.

De werkgroep is bereikbaar via de mail voor adhesiebetuigingen, vragen en ideeën : stripheldenpark@gmail.com.

De voortgang van dit project zal via deze website zijn te volgen.