donderdag 23 februari 2017

START BOUW PIETER BAAN CENTRUM

Eerste bouwactiviteiten Pieter Baan Centrum
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 zal het Pieter Baan Centrum (PBC) haar werkzaamheden verhuizen naar een (deels) nieuw te bouwen pand op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek.


Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Vanaf komende week zullen de eerste bouwactiviteiten beginnen aan de linkerkant van de kliniek, namelijk de aanleg van de bouwweg naar het bouwterrein van het PBC.

 

Deze bouwweg, die gebruikt gaat worden door de aannemer en de leverancier, dient om het bouwterrein te bereiken voor het bouwverkeer en zo een veilige en verantwoorde situatie te creëren, waarbij de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt wordt. 
Om dit te realiseren zal het bouwterrein, dat dus binnen de muren van de kliniek komt te liggen, worden voorzien van een tijdelijke beveiligingsschil binnen het complex, die voldoet aan dezelfde beveiligingseisen als de bestaande buitenmuur. Immers de Oostvaarderskliniek blijft gedurende de bouw normaal in bedrijf.

 

Aan het begin van de bouwweg worden tijdelijke parkeerplaatsen voor medewerkers van de Oostvaarderskliniek en voor de aannemer gerealiseerd. 

Van 7.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur kunnen de werkzaamheden plaatsvinden aan deze bouwweg en tijdelijke parkeervoorziening. 

 

Wat merken omwonenden van deze bouwactiviteiten?

Zowel de omwonenden als de Oostvaarderskliniek zelf zullen de komende tijd merken dat deze bouwactiviteiten plaatsvinden, o.a. door bouwverlichting, vervoer van bouwmateriaal over de bouwweg, etc.
Getracht wordt deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over overlastbeperking. Te denken valt aan afspraken over werktijden van bouwvakkers, parkeren van bouwvoertuigen en rijroutes van bouwverkeer.

 

Vervolg

Na de aanleg van deze bouwweg zullen er verschillende werkzaamheden op het terrein van de Oostvaarderskliniek plaatsvinden. 

 

Zichtbare bouwactiviteiten voor de omwonenden vinden in een later stadium plaats. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het vervangen van de huidige fietsenstalling, naast het hoofdgebouw. Op deze positie zal een entreegebouw worden gemaakt voor de toegang van het PBC.

 

Over dit vervolg en andere ontwikkelingen worden de omwonenden geïnformeerd, vooral via de websites van de Stripheldenbuurt en de Oostvaarderskliniek. 
Op de website van FPC de Oostvaardersklinek kunt u nu al een impressie zien van het nieuwe Pieter Baan Centrum.

 

STRIPHELDENPARK

Nieuwsbrief nummer: februari 2017

 

 

ONTWIKKELING / REALISATIE STRIPHELDENPARK ALMERE BUITEN

Na een zorgvuldige voorbereiding in 2016 van de werkgroep Stripheldenpark (SHP) in nauw overleg met de Gemeente-Almere is er na diverse overlegronden een aanvang gemaakt met de realisatie van het Stripheldenpark. Na de realisatie van de eerste fase, aanplant van circa 40 boomsoorten op 20/12/2016, wordt op 25 februari 2017 de 2e fase gerealiseerd door Herman Navis (stadsboer), en Gerben de Boer, (Boogaart Almere) met medewerking van de Lionsclub en de bewoners van de stripheldenbuurt. De werkzaamheden zullen bestaan uit:

Aanleggen van (wandel)zandpaden o.a. langs de betonnen muur van de TBS Kliniek 

bestemd voor o.a. hondenbezitters die hun honden kunnen uitlaten, naast het pad.

 

Het aanleggen van een Wadi –en blotevoeten pad / kneppel pad  (grote stenen en boomschijven)

Bestemd voor de jeugdige bewoners om er te kunnen spelen en ravotten

 

Het maken van heuveltjes met 4 a 5 Follies( houtsculpturen van striphelden)

Een zichtbare accentuering t.b.v. de uitstraling van het park- en de woonwijk

 

Het plaatsen van een (corten)staal doelschietbord

Voor de voetballende jeugd -en aankomende talenten

 

Aanvullende beplanting (groenblijvend struikgewas)

Bedoeld om een parkachtige sfeer te creëren alsmede ter camouflage van de betonnen wand van de TBS.

 

Het plaatsen van circa 50 stuks eikenhouten palen, lengte 2 meter, doorsnee 20 cm, op strategische plekken in het park

Bedoeld om motorvoertuigen verder te weren uit het SHP.

De houtenpalen zijn afkomstig van het Floriadeterrein en worden hier hergebruikt.

 

De aanleg van een bloembollen veld (binnen de buslus) en 1 follie

Bedoeld als markeringspunt van de wijk -en als verbinding/ link naar de komende Floriade.

 

 

Al het bovenstaande komt tot stand mede dankzij alle betrokken –en eerder gelieerde partijen, hulde daarvoor!!

 

In de planning staat tevens opgenomen dat een aantal “cliënten” van de Tbs-kliniek circa 75 naambordjes voor het arboretum gaat maken die vervolgens in de loop van komend voorjaar door de bewoners van de stripheldenbuurt zullen worden geplaatst. 

 

Erop vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens de werkgroep Stripheldenpark,

René Spijker

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 10 februari 2017

VANAF DECEMBER: DE BUSLIJNEN VERANDEREN!

Vanaf december 2017 zijn er grote veranderingen in de routes van de bussen in Almere.
Sytus neemt dan het busvervoer over van Connexxion.
Voor Tussen de Vaarten en Nobelhorst zijn de veranderingen het grootst, maar er zijn ook consequenties voor Almere Buiten.

Tussen de Vaarten is dan ook een actie begonnen: http://www.busjekomtzo.eu/

Bekijk wat de veranderingen voor u gaan betekenen in deze presentatie:
https://www.syntus.nl/getmedia/44583dff-04c2-4b1d-9762-b6c3d05475cd/161207-Presentatie-Syntus-in-Almere_v2_site.pdf

Laat uw mening weten via dit formulier:

donderdag 9 februari 2017

NIET MEER OPGEVEN

Je opgeven voor het sporten in de Oostvaarderskliniek kan even niet meer.

Er hebben zich zoveel belangstellende buurtbewoners aangemeld voor het sporten in de Oostvaarderskliniek dat alle sportavonden vol zitten.

Vanaf nu is het dan ook niet meer mogelijk je op te geven.
Zodra er weer ruimte is zullen we dit weer via social-media en de websites van de Stripheldenbuurt en de Oostvaarderskliniek bekendmaken.

De TBS-Omwonendencommissie