donderdag 23 februari 2017

START BOUW PIETER BAAN CENTRUM

Eerste bouwactiviteiten Pieter Baan Centrum
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 zal het Pieter Baan Centrum (PBC) haar werkzaamheden verhuizen naar een (deels) nieuw te bouwen pand op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek.


Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Vanaf komende week zullen de eerste bouwactiviteiten beginnen aan de linkerkant van de kliniek, namelijk de aanleg van de bouwweg naar het bouwterrein van het PBC.

 

Deze bouwweg, die gebruikt gaat worden door de aannemer en de leverancier, dient om het bouwterrein te bereiken voor het bouwverkeer en zo een veilige en verantwoorde situatie te creëren, waarbij de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt wordt. 
Om dit te realiseren zal het bouwterrein, dat dus binnen de muren van de kliniek komt te liggen, worden voorzien van een tijdelijke beveiligingsschil binnen het complex, die voldoet aan dezelfde beveiligingseisen als de bestaande buitenmuur. Immers de Oostvaarderskliniek blijft gedurende de bouw normaal in bedrijf.

 

Aan het begin van de bouwweg worden tijdelijke parkeerplaatsen voor medewerkers van de Oostvaarderskliniek en voor de aannemer gerealiseerd. 

Van 7.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur kunnen de werkzaamheden plaatsvinden aan deze bouwweg en tijdelijke parkeervoorziening. 

 

Wat merken omwonenden van deze bouwactiviteiten?

Zowel de omwonenden als de Oostvaarderskliniek zelf zullen de komende tijd merken dat deze bouwactiviteiten plaatsvinden, o.a. door bouwverlichting, vervoer van bouwmateriaal over de bouwweg, etc.
Getracht wordt deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over overlastbeperking. Te denken valt aan afspraken over werktijden van bouwvakkers, parkeren van bouwvoertuigen en rijroutes van bouwverkeer.

 

Vervolg

Na de aanleg van deze bouwweg zullen er verschillende werkzaamheden op het terrein van de Oostvaarderskliniek plaatsvinden. 

 

Zichtbare bouwactiviteiten voor de omwonenden vinden in een later stadium plaats. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het vervangen van de huidige fietsenstalling, naast het hoofdgebouw. Op deze positie zal een entreegebouw worden gemaakt voor de toegang van het PBC.

 

Over dit vervolg en andere ontwikkelingen worden de omwonenden geïnformeerd, vooral via de websites van de Stripheldenbuurt en de Oostvaarderskliniek. 
Op de website van FPC de Oostvaardersklinek kunt u nu al een impressie zien van het nieuwe Pieter Baan Centrum.