woensdag 15 november 2017

UPDATE: BESTEMMINGSPLAN DE STRIPMAKER

Vandaag hebben verschillende mensen contact met ons opgenomen:
- vertegenwoordiger van de omwonendencommissie tbs-commissie
- gebiedsmanager van Almere Buiten

Beiden verzekeren ons dat er geen sprake is van resocialisatiewoningen op het gebied de Stripmaker. De gebiedsmanager zegt zich aan de afspraken te houden die gemaakt zijn met de Stripheldenbuurt hierover (geen resocialisatiewoningen). De vertegenwoordiger van de omwonendencommissie heeft de directeur van de tbs-kliniek gesproken en deze zegt geen aanvraag te hebben gedaan hiervoor.

Dit willen wij natuurlijk wel graag op papier, maar ja, dat was lastig.
Toch willen we dit wel zwart op wit, want wettelijk gezien is het met het nieuwe bestemmingsplan mogelijk om op die plek resocialisatiewoningen te realiseren.

En als wij geen bezwaar indienen tegen dit bestemmingsplan, omdat men zegt dat het veranderd wordt, maar dit niet gedaan wordt? De gemeente Almere is immers al een tijdje bezig om een plekje te vinden voor resocialisatiewoningen!

Aanstaande vrijdag hebben wij, een paar bewoners van de Stripheldenbuurt, een gesprek met de gebiedsmanager en de projectleider. We hopen dan te komen tot duidelijke afspraken:
wonen is oké, maar maatschappelijke doeleinden nee! Met daarbij graag op papier dat er géén resocialisatiewoningen komen.

Op dit moment hebben 401 mensen ons laten weten niet akkoord te gaan met resocialisatiewoningen op de Stripmaker. In nog geen 24 uur. Dank daarvoor.