vrijdag 17 november 2017

ZONNEPANELENVELD

Afgelopen september heeft de gemeente Almere de onderstaande brief naar de belanghebbende bewoners van de Stripheldenbuurt en Eilandenbuurt gestuurd.Het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Almere hebben nu een aantal mensen uitgenodigd om deel te nemen aan een Ronde Tafel gesprek, op drie verschillende data.


HOE VER ZIJN DE PLANNEN
Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond en initiatiefnemer van de plannen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente onderzoeken of het in het gebied mogelijk is om voor 20 jaar groene stroom op te wekken. Voor een haalbaar project is minimaal 20 hectare nodig. Hiermee kunnen minimaal 4.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Op deze manier willen wij bijdragen aan een energieneutraal Almere en aan het halen van de doelen in het klimaatakkoord van Parijs.

De plannen zijn nog in de planvormingfase. Er is nog geen besluit genomen dat het zonneveld er komt en hoe het eruit gaat zien. In deze fase stellen we de kaders op waarbinnen we het project mogelijk willen maken. Deze kaders leggen we vast in een Nota van Uitgangspunten. Een kader is bijvoorbeeld de plek waar de zonnepanelen mogen komen. We onderzoeken ook of het mogelijk is voor bewoners en ondernemers om financieel in het project te participeren. Direct omwonenden, belanghebbenden en andere Almeerders mogen adviseren over de kaders. Uiteindelijk streven we naar een zonneveld dat past bij de omgeving en bij de gemeentelijke doelstellingen van Kleur aan Groen en Growing Green Cities.