zondag 10 december 2017

ZIENSWIJZE INGEDIEND

Beste buurtbewoners,
In grote getale hebben jullie laten weten dat jullie geen resocialisatiewoningen op het terrein van de Stripmaker willen hebben. Maar liefst 863 mensen vulden de vragenlijst in, waarvan twee voorstanders en 861 tegenstanders.
Een groep Stripheldenbewoners heeft jullie bezwaren vertaald in een zienswijze, een bezwaar tegen het voorgenomen bestemmingsplan. De zienswijze is opgestuurd naar de Gemeenteraad van Almere.
Als bijlage zijn jullie bezwaren geprint en meegestuurd, evenals de afspraak van de gemeente Almere met de Omwonendencommissie over resocialisatiewoningen.

Heel veel dank aan degenen die hebben meegeholpen met het formuleren en corrigeren. Samen hebben we een heleboel werk verzet.

De zienswijze is hier te lezen: https://goo.gl/huscQ6

Mijn persoonlijke gegevens zijn uit de brief verwijderd.