maandag 29 januari 2018

OPEN DAG OOSTVAARDERSKLINIEK17 maart 2018:
Open Dag TBS Nederland, ook in de Oostvaarderskliniek!

Op zaterdag 17 maart 2018 openen zeven forensisch psychiatrische centra en klinieken hun deuren voor het publiek uit heel Nederland. Ook FPC de Oostvaarderskliniek doet hieraan mee en uiteraard bent u, als buurtbewoner, hiervoor van harte uitgenodigd! Een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren van de Oostvaarderskliniek en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid.

Inschrijven (=verplicht) vanaf  5 februari 07.00
Inschrijven voor de Open Dag is verplicht en kan vanaf maandag 5 februari (om 7.00 uur) tot en met zondag 25 februari via www.tbsnederland.nl. Houd deze website in de gaten en wees er op tijd bij!

Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol.

De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang als zij worden begeleid door een volwassene. Om bezoekers aan te melden, heeft u van alle bezoekers de nummers van hun legitimatiebewijs nodig.

Programma FPC de Oostvaarderskliniek
Vanaf 09.00 uur wordt u welkom geheten met koffie/thee en wat lekkers. Om 10.00 uur verzorgt de kliniek een presentatie, waarin u meer te weten komt over de Oostvaarderskliniek en de tbs-behandeling. Om 10.30 uur starten de rondleidingen. De Open Dag is om 12.30 uur afgelopen.

TBS Nederland
In 2018 is het de vierde keer dat fpc’s en fpk’s gezamenlijk een Open Dag organiseren. De fpc’s en fpk’s werken samen onder de naam ‘TBS Nederland’. Op de gezamenlijke website www.tbsnederland.nl wordt informatie over tbs centraal en eenduidig aangeboden en wordt een visie gegeven op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector.

zaterdag 27 januari 2018

VERBINDINGSWEG TUSSEN DAAN HOEKSEMASTRAAT EN DE DICK BOSSTRAAT

De burgemeester en wethouder hebben besloten tot de aanleg van een verbindingsweg tussen de Daan Hoeksemastraat en de Dick Bosstraat in de Stripheldenbuurt te Almere Buiten, inclusief het plaatsen van de bijbehorende bebording en verkeerstekens.

Daarbij hebben ze rekening gehouden met de volgende punten:

  1. De te nemen maatregel staat in het inrichtingsplan Almere Buiten Stripheldenbuurt 3T1 en 3T2 23-04-2012 van de gemeente Almere.
  2. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de Politie Midden Nederland.
  3. Het bestemmingsplan Stripheldenbuurt 2006 laat de verbindingsweg toe.
In de onderstaande kaart de mogelijke overlast wat betreft  verkeer en parkeren (mogelijk is deze laatste overlast er al) rond de begin- en eindtijden van de school. 
Bewoners aldaar kunnen zelf beter inschatten wat deze verbinding betekent voor hun huis en overlast.


Wilt u de bovenstaande kaart beter bekijken, kijk dan hier:


De volledige tekst over deze verbinding kunt u hier vinden. 


Daar staat ook hoe belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen deze verbinding. zaterdag 20 januari 2018

ZONNEPANELEN TUSSEN TREKWEG EN A6

Het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Almere willen onderzoeken of het mogelijk is om zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten.
Zij vinden het belangrijk dat de omgeving kan meedenken over dit plan.

Daarom op woensdag 31 januari 2018 een bijeenkomst in OBS de Archipel, op twee tijden:
16.00 uur tot 18.00 uur en 19.00 uur tot 21.00 uur.

Hiervoor moet je je wel opgeven, tijdstip van aanmelden is verlopen, maar mogelijk kan het nog.
Zie deze brief voor meer informatie.