zaterdag 27 januari 2018

VERBINDINGSWEG TUSSEN DAAN HOEKSEMASTRAAT EN DE DICK BOSSTRAAT

De burgemeester en wethouder hebben besloten tot de aanleg van een verbindingsweg tussen de Daan Hoeksemastraat en de Dick Bosstraat in de Stripheldenbuurt te Almere Buiten, inclusief het plaatsen van de bijbehorende bebording en verkeerstekens.

Daarbij hebben ze rekening gehouden met de volgende punten:

  1. De te nemen maatregel staat in het inrichtingsplan Almere Buiten Stripheldenbuurt 3T1 en 3T2 23-04-2012 van de gemeente Almere.
  2. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de Politie Midden Nederland.
  3. Het bestemmingsplan Stripheldenbuurt 2006 laat de verbindingsweg toe.
In de onderstaande kaart de mogelijke overlast wat betreft  verkeer en parkeren (mogelijk is deze laatste overlast er al) rond de begin- en eindtijden van de school. 
Bewoners aldaar kunnen zelf beter inschatten wat deze verbinding betekent voor hun huis en overlast.


Wilt u de bovenstaande kaart beter bekijken, kijk dan hier:


De volledige tekst over deze verbinding kunt u hier vinden. 


Daar staat ook hoe belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen deze verbinding.