donderdag 1 maart 2018

ZENDMAST BIJ DE ESSO

Op 29 september 2017 heeft Vodafone Libertel BV een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor de bouw van een zendmast naast het bedrijventerrein de Striptekenaar. Een zendmast is een vrijstaande vakwerkmast met daarop een antenne bevestigd voor mobiele telecommunicatie. Op deze vergunningsaanvraag zijn bij de gemeente meerdere reacties (zienswijzen) binnengekomen.

De gemeente wil u per brief informeren over:

  • het plaatsen van een zendmast in zijn algemeen
  • de noodzaak en locatie van de zendmast
  • welke vervolgstappen genomen moeten worden
     
Deze brief wordt de komende dagen in een deel van de Stripheldenbuurt bezorgd:

De vergunning voor de zendmast is nog niet verleend. De ingediende reacties worden meegenomen in de besluitvorming over de vergunning. Vanwege de ingediende reacties hebben zij besloten om eerst de omgeving uitgebreider te informeren over de motivatie van de locatie van de beoogde zendmast en te reageren op zorgen die geuit zijn. Dat doen zij door middel van deze brief en het organiseren van een inloopbijeenkomst. 
Daarna nemen zij een besluit over de vergunningsaanvraag.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op:

dinsdagavond 13 maart
in de Cartoon, 
Gerrit Th. Rotmanlaan 28 
vanaf 19:30-21:00 uur

Het is voor de gemeente prettig te weten op hoeveel mensen zij kunnen rekenen. U kunt zich voor deze inloopavond aanmelden via het e-mailadres buiten@almere.nl, onder vermelding van ‘inloopbijeenkomst zendmast Stripheldenbuurt’. 

Uw aanmelding ontvangen zij graag voor 9 maart 2018.