zondag 27 mei 2018

AED

Wist u dat... er bij de Vomar in de Stripheldenbuurt een AED hangt?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
https://www.hartstichting.nl/wat-is-een-aed

Andere AED's:
- het Paladijn (07.00 tot 22.00 uur)
- het Drieluik (tijdens openingstijden)
- Wooncentrum Zephyr (24 uur open)maandag 21 mei 2018

VERGUNNING ZENDMAST VERLEEND

Hallo allemaal,

Gemeente Almere heeft toch de vergunning voor de zendmast verleend. We kunnen nu alleen nog bezwaar indienen. Ik raad u allen die hier direct belang bij hebben aan dit te doen. Hierdoor kunt u later mogelijk planschade claimen mocht de waarde van uw woning door de mast verminderd zijn.

Noem dus in ieder geval uw angst voor de waarde vermindering van de woningen.
Ik stuur mijn brief mee als voorbeeld maar kies bij voorkeur voor uw eigen tekst dat kan gewoon in een invulveld em heft niet eens in een brief

Bezwaar maken kan via:

U vindt hier een voorbeeld bezwaarschrift: 

Wacht hier niet te lang mee want de termijn is bijna voorbij. Een aantal mensen heeft al bezwaar aangetekend maar hoe meer hoe beter.

H.J. Hiemstra

De officiële stukken van de gemeente: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-85107.html

ZONNEPANELENVELD

Op 11 april heeft de eerste bewonersadviesgroep plaatsgevonden. Een verslag met foto’s, tekst, presentatie en schetsen is nu te vinden op de website van de gemeente.  De volgende bijeenkomst is gepland op 30 mei.

Mocht u vragen hebben dan horen Julius van Manen (gemeente Almere; jvanmanen@almere.nl) en ik (peter.oosterloo@rijksoverheid.nl) het graag via de mail.

Het verslag is hier te lezen: https://almeregeeftenergie.almere.nl/fileadmin/files/almere/GrowingGreenCities/Verslag_Bewonersadviesgroep_1_11-4-2018_Zonneveld_Almere_Buiten_A6.pdf 


vrijdag 4 mei 2018

"ONZE" ESSO WORDT SHELL

Van Staveren en Shell tekenden op 27 februari 2018 een nieuwe overeenkomst die de samenwerking verder zal intensiveren. "Shell is al meer dan 70 jaar onze partner. We zijn tot een goede overeenstemming gekomen waardoor we met elkaar de uitdagingen van verandering én vernieuwing in de brandstofmarkt met vertrouwen tegemoet zien. Onze beide kernwaarden lopen naadloos in elkaar over. Elkaar verder helpen was en is nog steeds ons uitgangspunt", zegt Van Staveren.

Voorbereid zijn op de toekomst. Dat is één van de opdrachten die directeur Jitha van Staveren op zich nam, nadat zij in 2016 het familiebedrijf overnam. De intensievere samenwerking is daar een volgende stap in. Dit heeft gevolgen voor enkele van de 37 tankstations van Van Staveren. In juli 2018 gaan de bemande locaties: Esso Almere Buiten, Tank S Randweg (Emmeloord), Tank S Nijkerk en Tank S Lelystad omgekleurd worden naar Shell. Dit geldt voor zowel het voorterrein als de shop. Bovendien zal Van Staveren dit jaar op twee locaties starten met Deli by Shell, het nieuwe shop- en bakery concept van Shell.


UITBREIDING PARKEERPLAATSEN GEREED

Uitbreiding parkeerplaatsen gereed, bouw PBC nadert einde
Vanaf deze week kunnen de nieuwe parkeerplaatsen, aan de linkerkant van de Oostvaarderskliniek, in gebruik worden genomen. Vooruitlopend op de komst van het Pieter Baan Centrum en haar medewerkers, zijn er vanaf nu al ruim 100 extra plaatsen beschikbaar om de auto te parkeren.

Ondertussen nadert de bouw van het nieuwe kantoorgebouw van het PBC zijn einde. In de komende maanden vinden er nog verbouwingswerkzaamheden plaats in de nieuwe verblijfsafdelingen van het PBC. Mede door de vertraging die is opgelopen tijdens de afgelopen winterperiode, vindt de verhuizing van het PBC uit Utrecht pas na de zomer plaats.

Voor de laatste foto’s van het nieuwe Pieter Baan Centrum, kijk op de website van de Oostvaarderskliniek.