vrijdag 13 juli 2018

ZONNEVELD

Beste geïnteresseerde,

Op 30 mei heeft de tweede bewonersadviesgroep plaatsgevonden. Het verslag hiervan met foto’s, teksten en de gegeven presentatie is te vinden op de website van de gemeente.

Daarnaast wil ik graag mededelen dat we de datum van de volgende openbare presentatie hebben verplaatst van 5 september 2018 naar 10 oktober 2018. De reden hiervoor is dat wij wat meer tijd nemen om de concept nota van uitgangspunten zorgvuldig af te maken. De bijeenkomst zal weer plaatsvinden in OBS de Archipel; verdere informatie over de inhoud en de tijd volgt na de zomervakanties.

Mocht u vragen hebben dan horen Peter Oosterloo (peter.oosterloo@rijksoverheid.nl) en ik het graag via de mail. In verband met de vakanties kan het wat langer duren voordat we antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Julius van Manen

Programma Energie Werkt!