donderdag 27 september 2018

AMENDEMENT DE STRIPMAKER

Vorige week is het nieuwe bestemmingsplan van de Stripheldenbuurt en de Sieradenbuurt besproken in de raad.

Meneer Bokhorst van de VVD:
Het blijkt erg lastig te zijn om het besluit ook daadwerkelijk juridisch te verankeren in het bestemmingsplan. Het college heeft in ieder geval aangegeven dat de afspraken uit 2007 tussen bewoners, gemeente en de Oostvaarderkliniek nog steeds staan. Het college heeft de raad toegezegd deze afspraken met ons te delen. Wij hebben onlangs deze afspraken ingezien en de gemeente heeft inderdaad aangegeven geen resocialisatiewoningen te realiseren op de Stripmaker.

Naar aanleiding van de bespreking heeft de PVV een amendement aangekondigd waarin aan de raad wordt gevraagd om het bovenliggende besluit 'als raad' vast te leggen. Wij hebben als Almeerse VVD besloten om dit amendement mede in te dienen omdat wij achter ons punt blijven staan omdat ook wij geen resocialisatiewoningen willen op deze locatie. De bespreking van dit amendement zal aankomende donderdag (27 september 2018) plaatsvinden tijdens de Politieke Markt.

Ingediend Amendement: https://almere.notubiz.nl/document/6845244/2

vrijdag 7 september 2018

ZONNEVELD

Beste geïnteresseerde,

Op 15 juni heeft een marktadvies plaatsgevonden. Het verslag hiervan is op de website van de gemeente Almere te vinden.

Wij hebben het marktadvies georganiseerd om twee redenen. Ten eerste informeren we de markt over het project en het proces. Ten tweede verzamelt het Rijksvastgoedbedrijf adviezen van de markt over verschillende inhoudelijke thema’s, het proces en de openbare inschrijving. Rekening houden met de adviezen van de markt vergroot de zakelijke haalbaarheid van het project. Maar we nemen niet alles automatisch over. We doen dit waar het voor het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere gewenst is.

Op het moment zijn wij bezig om met alle inbreng van omgeving, onderzoeken en markt een voorkeursvariant uit te werken. Deze willen we met u bespreken op woensdag 10 oktober 2018 in OBS de Archipel. Verdere informatie over de inhoud en de tijd volgt nog. Graag tot dan!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen Julius van Manen (jvanmanen@almere.nl) en ik het graag via de mail.

Met vriendelijke groet,

Peter Oosterloo
Projectleider