vrijdag 7 september 2018

ZONNEVELD

Beste geïnteresseerde,

Op 15 juni heeft een marktadvies plaatsgevonden. Het verslag hiervan is op de website van de gemeente Almere te vinden.

Wij hebben het marktadvies georganiseerd om twee redenen. Ten eerste informeren we de markt over het project en het proces. Ten tweede verzamelt het Rijksvastgoedbedrijf adviezen van de markt over verschillende inhoudelijke thema’s, het proces en de openbare inschrijving. Rekening houden met de adviezen van de markt vergroot de zakelijke haalbaarheid van het project. Maar we nemen niet alles automatisch over. We doen dit waar het voor het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere gewenst is.

Op het moment zijn wij bezig om met alle inbreng van omgeving, onderzoeken en markt een voorkeursvariant uit te werken. Deze willen we met u bespreken op woensdag 10 oktober 2018 in OBS de Archipel. Verdere informatie over de inhoud en de tijd volgt nog. Graag tot dan!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen Julius van Manen (jvanmanen@almere.nl) en ik het graag via de mail.

Met vriendelijke groet,

Peter Oosterloo
Projectleider