vrijdag 19 oktober 2018

ZONNEVELD

Openbare inloopbijeenkomst
In het vorige bericht is aangekondigd dat we snel na een bestuurlijk overleg een openbare inloopbijeenkomst zouden plannen. Dit overleg is geweest en we hebben meer tijd nodig om de uitkomst uit te werken. We informeren u ruim van tevoren met de exacte datum, tijd en locatie. Zodra dit duidelijk is, zullen we ook mensen die niet geabonneerd zijn op de mailalert per brief uitnodigen.

Enquête financiële participatie
De gemeente heeft als wens dat omwonenden (financieel) kunnen profiteren van het zonneveld. Tijdens de participatie hebben ook veel mensen het advies gegeven om dit mogelijk te maken. Als overheden kunnen we financiële participatie niet zomaar verplichten. Maar uit het marktadvies komt wel dat veel partijen hier zich graag mee onderscheiden bij de openbare inschrijving.

Het doel van deze enquête is om een aantal gangbare vormen van financiële participatie aan bewoners voor te leggen. De resultaten van de enquête geven we mee aan marktpartijen als we een openbare inschrijving starten. Zo weet de markt welke vorm de voorkeur heeft in de omgeving. Het is aan de marktpartij om te bepalen hoe zij deze informatie gaan gebruiken. In de enquête beschrijven we drie opties van financiële participatie.

De enquête is hier te vinden.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Als u bezwaar heeft bij het invullen van vragen kan u deze open laten. Alvast bedankt!

Vragen
Eventuele vragen en opmerkingen ontvangen Julius van Manen (projectleider Almere, jvanmanen@almere.nl) en ik graag via de mail.