vrijdag 27 november 2015

OPENBAAR VERVOER ALMERE BUITEN

Gisteren is er door Ad Kuiper, namens alle bewoners die destijds hun stem hebben laten horen voor het doortrekken van lijn 1 naar de Stripheldenbuurt en de andere bewoners van Almere Buiten een oproep gedaan aan de Raad om de in het nieuwe voorstel weer opgeknipte buslijn, toch te verlengen tot de Stripheldenbuurt:

Betreft: metrobuslijnen

Geachte leden van de Raad,

Ongetwijfeld herinnert u zich de protesten van grote delen van de bewoners van Buiten tegen het knippen van de vroegere lijn 1 in een lijn 1 (tot Station Almere Buiten) en een lijn 11 naar de Regenboogbuurt, de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt. De nadelige gevolgen van deze ingreep zijn per 16 augustus jl. vrijwel geheel ongedaan gemaakt met de doortrekking van de lijnen 1 en 3 naar Station Oostvaarders en de doortrekking van lijn 5 van Station Oostvaarders naar de Stripheldenbuurt.

A.s.donderdag 26 november wordt de Raad gevraagd een oordeel uit te spreken over de visie op het busvervoer 2018 - 2027.

Om opnieuw grote onrust en onvrede bij de bewoners van de Regenboogbuurt, de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt te voorkomen doe ik namens alle bewoners van Buiten die destijds hun proteststem hebben laten horen (ruim 800 handtekeningen) de metrobuslijn niet slechts te laten rijden tot Station Almere Buiten maar door te trekken tot de Stripheldenbuurt. Eventueel met een aangepaste frequentie voor het uiteinde van het laatste deel van deze lijn vanaf Station Oostvaarders; zoals nu met lijn 5. Met andere woorden: kiezen voor prioriteit I.

Kijkend naar het beoogde nieuwe lijnennet is het wenselijk om het lijnennet zo in te richten dat het overstappen tot een minimum wordt beperkt! Want aan overstappen en wachten op aansluitingen hebben busreizigers een 'bloedhekel'.

Veel wijsheid bij het dienen van de belangen van de bewoners in Almere Buiten.