vrijdag 27 mei 2016

INFORMATIEOCHTEND OBS HET AVONTUUR

Een school die op innovatieve wijze aandacht wil besteden aan waarden en normen. We geven hier o.a. invulling aan door ons profiel actief burgerschap.
In de schoolpraktijk betekent dit onderwijs waarin samen wordt geleerd en samen wordt gewerkt, met respect voor ieders leefwijze en levensovertuiging, maar ook om medeverantwoordelijkheid te nemen voor je omgeving.

De school kenmerkt zich door de volgende begrippen: rust, duidelijkheid, structuur en respect, maar vooral ook boeiend en motiverend onderwijs. Er wordt gewerkt met convergente differentiatie.
De school heeft gekozen voor homogene groepen als uitgangspunt, maar ook andere (groepsdoorbroken) organisatievormen worden toegepast.

Wij werken volgens de uitgangspunten van Stichting leerKRACHT. Deze werkt met scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘leerKRACHT-instrumenten’) staan hierin centraal: Lesbezoek én Feedbackgesprek, Gezamenlijk lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een bord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken. Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.

Het Avontuur is een opleidingsschool voor Pabo Almere
http://www.windesheimflevoland.nl/studeren/studie-kiezen/ontdek/interessegebieden/onderwijs/

We hebben een interne plusgroep en we hebben een samenwerking op de domeinen Kunst en Cultuur met KIDD. http://www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl/

We werken nauw samen met de kinderopvang
Oliver. http://www.chrkindercentrumoliver.nl/locaties.html
La Luna http://www.laluna.nl/General/LaLuna/30

Informatie ochtend: 28 juni 2016 en 6 september 2016. (8.45 – 9.45 uur)

U kunt ons ook bellen voor een afspraak; telefoon 036-5214747
OBS Het Avontuur