zaterdag 10 januari 2015

WIE WEET ER MEER?

Op oudejaarsdag tussen 16.00 uur en 1 januari 7.00 uur is de jongerenplek aan het Catootjeplek zo zwaar beschadigd dat deze verwijderd moest worden. De totale schade wordt geraamd op €6000,-
En dat kun je dus geen kwajongensstreek meer noemen.

De wijkagent heeft daarom de volgende vragen aan u:
  • Wie weet wanneer de bankjes nog heel waren?
  • Wie hebben daar of bij de jongerenplek gehangen tussen 31 december 2014 16.00 uur en 1 januari 7.00 uur?
  • Wie was er in het bezit van illegaal vuurwerk (mogelijk Cobra6)?
  • Wie weet wie het gedaan hebben?
Heeft u informatie? Dan kunt u contact opnemen met onze wijkagent.
Wilt u liever anoniem melden? Bel dan met 0800-700 (Meld Misdaad Anoniem).